Forum Posts

Rohit
May 25, 2022
In Questions & Answers
Rahu agar shatbisha me 7th house me ho to kya use bhi Shani ki tarah dekhenge aur do grah ka rashi parivartan ho jaise Sukr aur budh ka to usko kaise dekhenge kyuki dono do alag alag bhav ke Swami h kiska fal jyada milega
0
0
5
Rohit
Dec 15, 2021
In Questions & Answers
सिंह लग्न में भाग्येश अगर अष्टम में चला जाए तो क्या फलित होगा ?
0
3
39

Rohit

More actions